JL (Jezus Leeft)


Afbeelding bron: Leidsch dagblad (30-01-2014)

Link naar Verkiezings-programma Jezus Leeft (naar website in pdf-formaat)


De Standpunten met Toelichting

Reactie op de voorgelegde vragen en stellingen.


Karakteristiek: Partij Specificatie, Lijsttrekker aan het woord of kies een Onderwerp: Katwijks Cultuurhuis, Honden/Paarden, Groenbeleid, Alcoholwet, Zeejachthaven, Zondagsrust, Activiteiten, Zwembad, Terp/Dorpshuis, Bioscoop/Theather, Windmolens, Westerbaan, Vuurwerk, Electrische Auto, Rijn-GouweLijn, Parkeerbeleid, Uitkeringsgerechtigden, Jeugd/Thuiszorg, Startersleningen, Sociale Woningbouw, Schuldhulpverlening, Tunnel N206 en Gemeentebelastingen.


De volgende informatie is ook als 'toelichting' per partij in de stemwijzer toegevoegd bij de betreffende vraag.Is uw partij Voor of Tegen de aanleg van de (op dit moment geannuleerde) 'Rijn Gouwe Lijn'?
Beter is de verlengde laan van Nieuw-zuid uitvoeren.

     

Is uw partij Voor of Tegen de komst van een 'Katwijks Cultuurhuis', momenteel gesitueerd aan het Andreasplein, dat staat beschreven in het Masterplan?
We hebben al een cultuur gelegenheid n.m. Tripodia waar elke zondagochtend een eredienst wordt gehouden ter ere van de Here Jezus.

     

Is uw partij Voor of Tegen het uitbreiden van de openingstijdenwet, met name op zondagen en feestdagen, voor zowel de winkeliers, uitbaters als voor de burgers?
De Here Jezus heeft de zaterdag(sabbath) als rustdag ingesteld dus de rest van de week alles open.

     

Is uw partij een Voor- of Tegenstander van het nieuwe zwembad Aquamar waarbij het 50 meter zwembad is komen te vervallen?
Tegen.

     

Is uw partij Voor of Tegen de 'Katwijkse' overgangsregeling, gedurende de komende 1 à 2 jaar voor 16 en 17 jarige, omtrent de nieuwe alcoholwet, ingegaan op 1 januari 2014 jl.?
Alcohol is een groot gevaar voor deze samenleving en niet alleen voor jongeren.

Oneens op de stelling in het Witte Weekblad 'Het landelijk alcoholbeleid moet in Katwijk gefaseerd ingevoerd worden.' Toelichting:
Door gefaseerd het beleid uit te voeren is er verwarring wat wel en wat niet. Deze verwarring zal ons niet tot vrede met GOD brengen.

     

Is uw partij Voor of Tegen het huidige groenbeleid waarbij elke vernieuwing, bestaande bomen worden gekapt en nieuw worden terug geplaatst? Voorbeelden: de Hoorneslaan en de Vliet.
Voor.

Deze vraag is uit de stemwijzer geschrapt, omdat de vraag te onduidelijk was geformuleerd, waardoor de beantwoording niet eenduidig is te interpreteren.

     

Is uw partij Voor of Tegen de verbouwingen/veranderende functies van de Terp in Valkenburg?
Een prachtige plek om samenkomsten te organiseren in de naam van JEZUS

     

Is uw partij Voor of Tegen de ontwikkeling en plaatsen van windmolens langs de kust van Katwijk-Noordwijk, ongeacht de 12-mijlszone (22 kilometer) of verder?
Goed om natuurlijke energiebronnen te gebruiken maar JEZUS is de beste energiebron die nooit op raakt maar juist vermeerderd.

Eens op de stelling in het Witte Weekblad 'Een windmolenpark in zee is goed voor het imago van Katwijk.' Toelichting:
Omdat het goed is om natuurlijke energiebronnen te gebruiken, maar beter voor het imago van Katwijk is dat Katwijk een dorp is waar de Here Jezus regeert. Hij is onze energiebron.

     

Is uw partij Voor of Tegen een definitieve openstelling van de Westerbaan en het doortrekken van Zanderij/Cantineweg naar de Meeuwenlaan?
Maar beter is de verlengde laan van nieuw- zuid uitvoeren.

     

Is uw partij Voor of Tegen een striktere handhaving op overlast van honden en paarden op de openbare weg, uitlaatplekken, stranden en het duingebied?
Laat die beesten lekker lopen.

Deze vraag is uit de stemwijzer geschrapt, omdat de ontvangen antwoorden geen differentiatie als resultaat zullen genereren.

     

Is uw partij Voor of Tegen de uitbreiding van oplaadpunten voor elektrische auto's?
Voor, mits er behoefte aan is.

Deze vraag is uit de stemwijzer geschrapt, omdat de ontvangen antwoorden geen differentiatie als resultaat zullen genereren.

     
Is uw partij Voor- of Tegenstander van een vuurwerkverbod waarbij tijdens de jaarwisseling uitsluitend nog door professionals georganiseerd vuurwerk afgestoken wordt?
Beter nog helemaal geen vuurwerk meer.

     

Is uw partij Voor of Tegen het uitbreiden van parkeergebieden en verhogen van tarieven, nadat de 'Dijk in Duingarage' is opgeleverd/gerealiseerd?
Eerste 2 uur juist gratis parkeren om winkelend publiek te stimuleren naar het centrum te komen.

     

Is uw partij Voor of Tegen een uitgebreider aanbod van activiteiten, naast de reguliere zoals voor/najaarsfeesten, voor alle burgers van Katwijk in het algemeen en specifiek voor 16+ en 65+?
Openlucht opwekkingsdiensten organiseren waar de HERE JEZUS wordt groot gemaakt.

Deze vraag is uit de stemwijzer geschrapt, omdat de ontvangen antwoorden geen differentiatie als resultaat zullen genereren.

     

Is uw partij Voor of Tegen de komst van een Bioscoop/Theatervoorziening in Katwijk, dat staat beschreven in het Masterplan?
Tegen.

Oneens op de stelling in het Witte Weekblad 'Katwijk is toe aan een nieuw theater.' Toelichting:
Tripodia is een Katwijks theater waar elke zondagochtend de Here Jezus verkondigd wordt.

     

Is uw partij Voor of Tegen de komst van een Zeejachthaven?
Totale geldverspilling.


     

Twee extra 'open' vragen


Aan welk onderwerp hecht uw partij een grotere meerwaarde qua belangrijkheid? Top 8.(selectie van de 8 onderwerpen door stemwijzerkatijk.nl)

1. Parkeerbeleid 2. Rijn Gouwe Lijn 3. Westerbaan 4. Windmolens 5. Katwijks Cultuurhuis 6. Zeejachthaven 7. Nieuw Aquamar 8. Winkelopeningstijden

Welk onderwerp vindt uw partij relevant genoeg, om in deze enquête naar voren te brengen, welke niet aan bod is gekomen in de voorgaande vragen?
Het huidige sociale huurbeleid.     
Stellingen uit het Witte Weekblad


Mensen met een uitkering moeten een tegenprestatie leveren.
ONEENS. Toelichting:
Natuurlijk behoort iedereen de handen uit de mouwen te steken want er is zat te doen maar of we ze dit nu moeten gaan verplichten er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen en klaplopers, bij JEZUS is er geen dwang en moeten.

     

Bezuinigingen op Jeugd- en Thuiszorg zijn onaanvaardbaar. Gemeente moet geld bijpassen.
EENS. Toelichting:
Help waar je helpen kan.

     


Er moet meer budget voorzien worden voor startersleningen.
EENS. Toelichting:
Laat er dan wel ook goede controle en hulp hierbij zijn.

     


De gemeente moet voorzien in meer sociale huurwoningen.
EENS. Toelichting:
Geen nadere Informatie...

     


Er moet meer geld beschikbaar gesteld worden voor schuldhulpverlening.
EENS. Toelichting:
Want de Here Jezus heeft alle schuld betaalt en wij horen als Hem te zijn.

     


De N206 moet ter hoogte van Katwijk aan den Rijn door een gesloten tunnel lopen.
ONEENS. Toelichting:
Want de drukte zal hierdoor niet verminderen beter is de verlengde Laan van Nieuw- Zuid uit te voeren.

     NIET in 'de Katwijkse Stemwijzer'


De lijsttrekker aan het woord.
Toelichting:
...

     Politieke partijen

Klik op een partijlogo voor hun Standpunten.